Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór do projektu - dofinansowanie usług rozwojowych

Z możliwości aplikowania o środki w ramach naboru nr PSFWP 2/2017 wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy mają zawarte Umowy wsparcia z WUP w Białymstoku i okres ich realizacji trwa w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego uczestnika instytucjonalnego, chyba że przedsiębiorca złożył Wniosek o refundację dla końcowego rozliczenia, przed terminem wskazanym w Umowie wsparcia oraz otrzymał informację o zatwierdzeniu tego wniosku przez Operatora – WUP w Białymstoku (data wysłania pisma).
Możliwe poziomy dofinansowania:

 • dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika):
  • do 5 000 PLN
  • do 80% kosztów usługi rozwojowej
 • na osobę do 10 000 PLN
 • na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

 

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w naborze: 3 500 000,00 PLN

 

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 25.09.2017 r. od godz. 7:30 do 31.10.2017 r. do godz. 15:30.
Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami.
 
Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

 • osobiście w Sekretariacie WUP Białystok, ul. Pogodna 22  (II piętro, pokój nr 209)
 • pocztą poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami, na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Z dopiskiem: Nabór nr PSFWP 2/2017

Dodatkowe informacje można uzyskać

Regulamin naboru wraz z załącznikami (komplet dokumentów rekrutacyjnych) jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: http://wupbialystok.praca.gov.pl/ , w zakładce PSF.

Przed przystąpieniem do projektu przedsiębiorcy zainteresowani wyborem usług rozwojowych oraz informacjami na temat Bazy mogą skorzystać z konsultacji doradców zawodowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku oraz Oddziałach Terenowych WUP w Łomży i Suwałkach. Oferujemy konsultacje z doradcą zawodowym z możliwością zastosowania narzędzi diagnostycznych (dla skierowanych przez pracodawcę pracowników), w celu określenia celów i działań rozwojowych, w tym w doborze ewentualnych kursów, szkoleń lub studiów
Telefony kontaktowe do doradców:

 • WUP w Białymstoku:  85/ 74 97 244 
 • WUP OT Łomża: 86/ 216 23 46
 • WUP OT Suwałki: 87/ 566 66 01

 
Konsultacje świadczone są nieodpłatnie. Konsultacje odbywają się po wcześniejszym ustaleniu ich terminu.

Aktualność dodana przez: Lidia Hańczuk (2017-10-05 14:01:20)
Data wydarzenia : 2017-10-05
Data publikacji : 2017-10-05

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/wydarzenie/299/nabor-do-projektu-dofinansowanie-uslug-rozwojowych