Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 25 lutego 2017 r. zostaje zawieszony nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy w ramach obecnej rekrutacji (ostatnim dniem składania wniosków jest piątek - 24 lutego 2017 r.)

 Powyższe wynika z dużej liczby wniosków złożonych na kwotę, która przekroczyła wysokość ograniczonych środków z Funduszu Pracy, którymi dysponuje Urząd.

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie równocześnie informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych oraz dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób bezrobotnych do 30 roku życia jak też Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dla osób powyżej 30 roku życia i prowadzi w dalszym ciągu nabór wniosków:.....

 

Usługi elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z usług elektronicznych za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

Długość okresu pobierania zasiłku

Bezrobotnym uzyskującym prawo do zasiłku od 01 stycznia 2017 r. okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy niezależnie od wieku i stażu pracy, ponieważ stopa bezrobocia na koniec czerwca 2016 r, w powiecie augustowskim przekroczyła 150% stopy krajowej.

Podstawa prawna: "Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r.w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów" oraz Art. 73 Ustawy o promocji i  instytucjach rynku pracy.

Zaproszenie do udziału w projekcie „Programy Równowaga Praca-Zycie..."

Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do udziału w projekcie, w którym oferuje:

  • warsztaty „Mama/tata wraca do pracy”
  • indywidualny coaching i doradztwo zawodowe
  • szkolenia „Sposoby godzenia życia zawodowego
    i rodzinnego przy zastosowaniu elastycznych form zatrudnienia”
  • dla chętnych szkolenia przygotowujące do wykonywania pracy na zasadzie telepracy lub świadczenia aktywizacyjnego

Podczas szkoleń zapewniamy: wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz PROFESJONALNĄ OPIEKĘ ANIMATORÓW NAD DZIEĆMI !!!

Rekrutacja trwa!  Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

MASZ PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI ZADZWOŃ LUB NAPISZ

tel. +48 730 300 328, e-mail: projekt.pfdk@gmail.com

ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok. 216, 15-102 Białystok

treść ulotki Treść ulotki informacyjnej