Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Nabór do projektu - dofinansowanie usług rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania
usług rozwojowych w województwie podlaskim -
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

OGŁASZA NABÓR
Nr PSFWP 2/2017
na dofinansowanie usług rozwojowych

 
Dofinansowanie mogą uzyskać usługi rozwojowe (np. usługi szkoleniowe i  doradcze) wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników. 
 
Nabór dotyczy:

  • mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

 

Nabór trwa do 31.10.2017 r. Informacje bliższe:

https://wupbialystok.praca.gov.pl/-/5479066-ogloszenie-o-naborze-nr-psfwp-2-2017-na-dofinansowanie-uslug-rozwojowych

 

 

Nabór na szkolenie grupowe dla osób do 30 roku życia

Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych z bezpieczną wymianą butli gazowych

Wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 5 października 2017 r. zostaje wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór wniosków - Bon na zasiedlenie

Informujemy, że od dnia 3 października 2017 r. wznawiamy nabór wniosków na bony na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia podejmujących zatrudnienie poza miejscem zamieszkania zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Bliższe informacje pokój nr 15 w Urzędzie lub pod nr tel. 87 644 49 17 lub 87 644 49 18