Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Założenia do wniosku o dofinansowanie na projekt systemowy PUP Augustów na rok 2010

Założenia do wniosku o dofinansowanie na rok 2010 złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w celu akceptacji i sporządzenia Aneksu na rok 2010.
Całkowity zakładany budżet na rok 2010 to kwota 3 310 700,00 zł w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 2 814 100,00 zł.
W ramach powyższej kwoty założono następujące formy wsparcia:

  • szkolenia - 300 osób,
  • staż - 129 osób,
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 80 osób,
  • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Pracodawcom dla skierowanego bezrobotnego - 18 stanowisk pracy.
W roku 2010 podobnie jak w latach poprzednich w projekcie przewidziane są równieżdziałania horyzontalne niezbędne dla prawidłowości  realizacji całości projektu i osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu. Do tych działań należy rekrutacja, selekcja uczestniczek i uczestników Projektu oraz monitoring założeńprojektowych.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-28 15:12:56)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/zalo%C5%BCenia-do-wniosku-o-dofinansowanie-na-projekt-systemowy-pup-augustow-na-rok-2010/143