Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Trwające

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie w 2012 realizuje dwa programy specjalne:

  1. „Aktywni przed trzydziestką”,
  2. „Zielona gospodarka szansą na pracę”.

Celem obu programów jest aktywizacja zawodowa i wzrost zdolności zatrudnieniowych lub podjęcie własnej działalności gospodarczej osób bezrobotnych z tym, iż w pierwszym programie dotyczy to bezrobotnych w wieku do 30 roku życia a w drugim programie bezrobotnych powyżej 50 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie.

Realizacja programów przyczyni się do ograniczenia bezrobocia wśród obu grup bezrobotnych.

Określając zakres i formy pomocy w ramach programów specjalnych zaplanowano działania łączące usługi i instrumenty rynku pracy ze specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie. Wspierając zastosowane w programie usługi doradców zawodowych w formie utworzenia każdemu uczestnikowi IPD i przeprowadzenie przez doradców zawodowych i lidera klubu pracy zajęć aktywizacyjnych oraz instrumentu rynku pracy, do każdego uczestnika programu specjalnego zostaną skierowane elementy specyficzne.

 Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie przy realizacji programów specjalnych współpracować będzie z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach tworząc wspólny program pod nazwą „Aktywni przed trzydziestką” i „Zielona gospodarka szansa na pracę”. Każdy z w/w Urzędów zaprojektował odrębne programy specjalne, które tworzą logiczną całość.

Czas realizacji projektów określono od 31 maja 2012r. do 28 lutego 2013r. przy czym harmonogram wydatkowania określony jest od 31 maja 2012r. do 31 grudnia 2012r. Do 28 lutego 2013r. potrzebny jest okres na monitoring zatrudnienia po zakończeniu poszczególnych form wsparcia. Efektywność w programie „Aktywni przed trzydziestką” została określona na poziomie 100%, natomiast w programie „Zielona gospodarka szansą na pracą” na poziomie 90%.

 Na dzień 12 lipca 2012r. w ramach programu „Zielona gospodarka szansą na pracę” skierowano 18 osób na roboty publiczne, trwające pięć miesięcy, w szczególności w zielonych gałęziach gospodarki. Wszystkie roboty publiczne rozpoczęły się z dniem 27 czerwca 2012r. Ilość i miejsce organizacji robót publicznych zgodne z założeniami projektowymi. Do dnia dzisiejszego skierowano na staż 20 osób trwający pięć i pół miesiąca. Staże rozpoczęły się z dniem 15.06.2012r. tj zgodnie z założeniami projektu. Do dnia dzisiejszego wypłacono 19 jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 329 500,00zł . Do zrealizowania założeń projektowych w ramach tego zadania pozostała wypłata 3 jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski bezrobotnych są zaopiniowane i ciągu tygodnia powinna zakończyć się realizacja tego zadania.

Realizacja obu programów specjalnych jest zgodna z harmonogramem.

 

 

Budżety przeznaczone na realizację programów w zakładce "Prropozycje urzędu"

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-28 12:34:03)
Zredagowana przez: Marta Zalewska Kadis (2015-04-24 14:52:21)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/trwajace/135