Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2009r.

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy" rozpoczętego 01.01.2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt systemowy realizowany jest na podstawie Umowy ramowej zawartej na okres od 01.01.2008 do 31.12.2013 w rocznych etapach rozliczeniowych. Całkowity budżet projektu na 2009 rok wynosił 3 730 900,00 PLN (w roku 2008 była to kwota 2 773 200,00PLN)
Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku w projekcie uczestniczyły 622 osoby bezrobotne w tym: 362 kobiety i 260 mężczyzn.
Podział osób biorących udział w projekcie ze względu na wykształcenie przedstawiał się następująco:
·  podstawowe, gimnazjalne i niższe - 114 osób,
·  ponadgimnazjalne - 422 osoby,
·  pomaturalne - 19 osób,
·  wyższe - 67 osób.
Wszyscy beneficjenci ostateczni, którzy rozpoczęli staże i przygotowanie zawodowe skorzystali z usług pośrednictwa pracy natomiast beneficjenci ostateczni, którzy rozpoczęli szkolenia wcześniej mieli możliwość skorzystania z poradnictwa zawodowego. Uczestnicy projektu, którzy otrzymali jednorazoweśrodki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wcześniej zostali przeszkoleni w zakresie „Przedsiębiorczości". Osoby bezrobotne zakwalifikowane do projektu zostały skierowane na jedną z następujących form wsparcia:

  • staż - 294 osoby,
  • przygotowanie zawodowe- 2 osoby,
  • szkolenia - 342 osoby,
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 73 osoby.

Od początku realizacji projektu tj. od 01.01.2008 roku do 31.12.2009 rokuosoby bezrobotne skorzystały z następujących form wsparcia i w następującym wymiarze:

  • staż - 503 osoby,
  • przygotowanie zawodowe- 72 osoby,
  •   szkolenia - 687 osób,
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 144 osoby.

W 2009 roku do projektu powróciło 55 osób, które wcześniej zakończyły swój udziałprojekcie w 2008 czy też 2009 roku.
Udział w projekcie przerwało 47 osób. Powody przerwania były bardzo różnorodne niezależne od uczestników projektu jak i zależne.
Beneficjenci na bieżąco informowani byli o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje o realizacji projektu umieszczone są na tablicach ogłoszeń, a także stronie internetowej.
Na bieżąco prowadzony jest monitoring i sprawozdawczość.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-28 15:11:55)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/projekt-systemowy-%E2%80%9Epowiat-augustowski-aktywny-na-rynku-pracy%E2%80%9D-na-koniec-roku-2009r-/142