Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest opracowanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych zgodnie z założeniami art. 9 ust. 1 pkt. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 149 z późn. zm.) 

         W roku 2015 wdrożono zostaje nowa metodologia opracowania rankingu, zakładająca przygotowanie dwóch informacji sygnalnych za I i II półrocze każdego roku oraz raportu rocznego.

W w/w informacji przedstawiony jest ranking grup elementarnych (nie zawodów, jak było we wcześniejszych raportach) zaklasyfikowanych do zawodów maksymalnie deficytowych, deficytowych, zrównoważonych, nadwyżkowych i maksymalnie nadwyżkowych. Zawody maksymalnie deficytowe to te, które wyróżniają się brakiem bezrobotnych, co oznacza, że wskaźnik dostępności ofert pracy wynosi zero. Zawody deficytowe charakteryzują się większą liczbą dostępnych ofert pracy niż wynosi średni stan bezrobotnych w danym okresie sprawozdawczym. Zawody zrównoważone to te, w których liczba bezrobotnych oraz dostępnych ofert pracy jest zbliżona. W grupie zawodów nadwyżkowych zauważalna jest natomiast wyraźna liczebna przewaga bezrobotnych nad dostępnymi ofertami pracy. Zaś w obrębie zawodów maksymalnie nadwyżkowych nie ma żadnych ofert pracy, czyli wskaźnik dostępności ofert pracy nie przyjmuje żadnych wartości.

         Zgodnie z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie w załączeniu przesyła informację sygnalną dla powiatu augustowskiego za I półrocze 2015 roku.

         Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej http://mz.praca.gov.pl możliwe jest pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej w skali całego kraju, województwa czy w innych powiatach.

 

       

  

Strona dodana przez: Lidia Hańczuk (2012-11-19 10:48:03)
Zredagowana przez: Anna Chmielewska (2017-08-17 13:22:31)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/monitoring-zawodow-deficytowych-i-nadwy%C5%BCkowych/166