Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce

     Uproszczona procedura bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

Podjęcie krótkotrwałej pracy w Polsce na okres 6 miesięcy w ciągu roku dotyczy Obywateli:

  • Republiki Białorusi
  • Republiki Gruzji
  • Republiki Mołdowy
  • Federacji Rosyjskiej
  • Ukrainy

Pracodawca lub osoba fizyczna, zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi musi spełniać następujące warunki:

Rejestrując oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania składającego oświadczenie.

Pracodawca lub osoba fizyczna składa pouczenie dla pracodawcy.

Zarejestrowane oświadczenie zostaje przekazane cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie polskim kraju stałego zamieszkania wizę , na podstawie której może wykonywać pracę na terenie Polski.

Po uzyskaniu wizy pracodawca bądź osoba fizyczna zatrudnia cudzoziemca na okres wskazany w oświadczeniu.

Dokumenty potrzebne do rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy:                                       

  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z pouczeniem
  • wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności
  • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, lub z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego, w przypadku prowadzenia działalności rolniczej
  • dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej bądź rolniczej

     Rejestrując oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, pracodawca bądź osoba fizyczna powinien wskazać zawód zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy opublikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  27 kwietnia 2010r. (Dz. U. z 2010, Nr 82, poz. 537)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 08:43:18)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-07-09 13:45:23)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/informacje-dla-cudzoziemcow-spoza-ue-i-eog-poszukujacych-pracy-w-polsce/74