Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Dodatek aktywizacyjny

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

  1. w wyniku skierowania przez urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inna prace zarobkową.

W przypadku, o którym mowa w pkt 1, dodatek przysługuje w wysokości stanowiącej tóżnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem za pracę, nie więcej niz 50% zasiłku,o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

 

W przypadku, o którym mowa w pkt 2, dodatek przysługuje w wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez połowę okresu w jakim przysługowałby  bezrobotnemu zasiłek.

 

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  1. skierowania bezrobotnego przez powiatiowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub naq stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykopnywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
  3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

 

Dodatek aktywizacyjny wypłacany jest z dołu,  za okresy miesięczne, po dostarczeniu zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie- oddzielnie za każdy miesiąc (po przepracowanym miesiącu).

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 08:38:34)
Zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2014-10-24 12:12:01)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/dodatek-aktywizacyjny/63