Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną w ramach PUP Augustów realizującą zadania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. Wyodrębnienie CAZ w strukturze każdego powiatowego urzędu pracy zostało wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2008 roku. Głównym zadaniem CAZ jest wzmocnienie priorytetu działań aktywizujących nad działaniami pasywnymi, koncentracja na potrzebach trudniejszego klienta oraz zmiana wizerunku służb zatrudnienia.

 

Tworzenie CAZ zgodnie z ustawą odbyło się w dwóch płaszczyznach:

  • poprzez wyodrębnienie formalne w strukturze PUP Augustów, oraz
  • poprzez wydzielenie i odpowiednie oznakowanie kolorystyczne powierzchni CAZ.

Proces wyodrębnienia Centrum rozpoczął w się na początku 2010 roku i był częściowo sfinansowany ze środków rezerwy dysponenta Funduszu Pracy czyli Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Pomieszczenia oraz stanowiska pracy przeznaczone na CAZ zajmują ok. 65 % powierzchni ogólnej budynku naszego urzędu i można je rozpoznać poprzez wyraźne oznaczenie napisem "Centrum Aktywizacji Zawodowej" jak również zastosowaną kolorystyką oznaczeń. Zarówno stanowiska pracy jak i pokoje oznaczone są pomarańczową barwą wyraźnie kontrastującą z zielonym kolorem pozostałych pomieszczeń urzędu.

Również opisy tychże stanowisk na tablicach informacyjnych urzędu (głównej na holu urzędu i pętrowej na schodach na I piętro) jest w tym samym kolorze pomarańczowym.

 

Częścią CAZ naszego urzędu pracy jest także pomieszczenie mieszczące się w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie przy ulicy Wojska Polskiego 54 na niskim parterze. Znajduje się tam sala pełniąca dwie role:

  • Klubu Pracy czyli miejsca szkoleń z zakresu nauki aktywnego poszukiwania zatrudnienia, oraz
  • Sali Pośrednictwa i Poradnictwa Grupowego (poradnictwo i informacja zawodowa grupowa oraz giełdy pracy).

W skład CAZ w naszym urzędzie pracy wchodzą następujące stanowiska:

  1. Wieloosobowe stanowisko d/s Pośrednictwa pracy,
  2. Wieloosobowe stanowisko d/s Instrumentów Rynku Pracy,
  3. Wieloosobowe stanowisko d/s Rozwoju Zawodowego,
  4. Wieloosobowe stanowisko d/s Poradnictwa Zawodowego i Klubu Pracy.

 

Łącznie na ww. stanowiskach zatrudnionych jest 12 osób.

 

Bezpośredni nadzór nad CAZ sprawuje Zastępca Dyrektora PUP Augustów Mirosław Karolczuk.

Strona dodana przez: Lidia Hańczuk (2012-09-28 15:16:29)
Zredagowana przez: Lidia Hańczuk (2013-04-24 10:09:01)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/centrum-aktywizacji-zawodowej/162