Kierownictwo Urzędu

Sekretariat/Centrala

Informacja

Rejestracja

Wypłaty Swiadczeń

Szkolenia

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo Zawodowe

Instrumenty Rynku Pracy

Doradcy klienta

Statystyka/Informatyka

Specjalista ds. Programów