Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

Informujemy, że od dnia 12 czerwca 2017 r. zostaje wznowiony nabór wniosków na refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Mile widziane wnioski zawierające dane kandydata do zatrudnienia.

Czytaj aktualność: Nabór - refundacja kosztów wynagrodzenia osób do 30 r.ż. (art.150f)
2017-05-24

Nabór - Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w woj. podlaskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór przedsiębiorców do projektu „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”. Bliższe informacje dotyczące projektu można zdaleźć pod adresem:

http://wupbialystok.praca.gov.pl/-/4794777-ogloszenie-o-naborze-nr-psfwp-1-2017-na-dofinansowanie-uslug-rozwojowych

 

W ramach projektu przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet do 80% zwrotu kosztów szkolenia pracowników. Projekt skierowany jest też do firm, które nie zatrudniają personelu, a może szkolić się sam właściciel. Dokumenty zgłoszeniowe firm przyjmowane są od 29.05.2017 r.

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 01/2017 z dnia 24.04.2017 r. 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego"

Szczegóły w załączniku

Zapisz

Zapisz

Czytaj aktualność: Ogłoszenie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego"
2017-04-06

Nabór wniosków o refundację z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr 169/XXIII/201 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 marca 2017 r. planowana wysokość środków do rozdysponowania, przeznaczonych na realizację zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej została ustalona ogółem na kwotę 20 000 zł.

W związku z powyższym od dnia 10.04.2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków od zainteresowanych pracodawców.

Na refundowane stanowisko pracy mogą być kierowane osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie, należące do jednej z poniższych grup:

  • osoby niepełnosprawne bezrobotne,
  • osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.  

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu: 87 6444901, 87 6444902 lub 87 6444903.

Ważne od: do:
Brak form aktywizacji