Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-08-22

Oferta Komendy Straży Pożarnej

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Szczegóły w załącznikach zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

http://kppspau.ssdip.bip.gov.pl/praca/ogloszenie-o-naborze.html

2016-08-17

Nabór wniosków o dofinansowanie

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że dysponuje środkami na  dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej i prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego.

               Posiadane środki umożliwią dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej jeszcze dla ok. 3 osób bezrobotnych długotrwale, tj. będących w  rejestrze osób bezrobotnych przez 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat (bez osób do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia).

Uwaga: Wnioski niekompletne i nieprawidłowo sporządzone nie będą uwzględniane!

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu: 876444901, 876444902, 876444903.

 

2016-08-17

Zawieszenie przyjmowania wniosków na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że  od dnia 18 sierpnia 2016 r. zostaje zawieszony nabór wniosków o refundację kosztów wyposa-żenia stanowisk pracy w ramach obecnej rekrutacji (ostatnim dniem składania wniosków jest środa - 17 sierpnia 2016 r.).

Powyższe wynika z dużej liczby wniosków złożonych na kwotę, która przekroczyła wysokość ograniczonych środków z Funduszu Pracy i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy.

O wznowieniu przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie poinformuje - po uzyskaniu środków na ten cel - w komunikacie na swojej stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w siedzibie urzędu.

2016-08-08

Wnioski na staż

Informujemy, że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o organizację stażu od pracodawców.

Do odbywania stażu preferowane są osoby długotrwale bezrobotne tz. będące w rejestrze osób bezrobotnych przez 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat.

Ważne od: do:
Brak form aktywizacji