Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-04-28

Kondolencje

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 01/2017 z dnia 24.04.2017 r. 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego"

Szczegóły w załączniku

Zapisz

Zapisz

Czytaj aktualność: Ogłoszenie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego"
2017-04-06

Nabór wniosków o refundację z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr 169/XXIII/201 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 marca 2017 r. planowana wysokość środków do rozdysponowania, przeznaczonych na realizację zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej została ustalona ogółem na kwotę 20 000 zł.

W związku z powyższym od dnia 10.04.2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków od zainteresowanych pracodawców.

Na refundowane stanowisko pracy mogą być kierowane osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie, należące do jednej z poniższych grup:

  • osoby niepełnosprawne bezrobotne,
  • osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.  

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu: 87 6444901, 87 6444902 lub 87 6444903.

2017-04-05

Wnioski na staż ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że posiada środki PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. W związku z powyższym od dnia 10 kwietnia 2017r. można składać wnioski na organizację staży dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

Kwota w wysokości 40 000 zł zostaje przeznaczona na wydatki związane z organizacją 6-cio miesięcznych staży dla 5 osób.

Ważne od: do:
Brak form aktywizacji